شرکت مهندسی تحلیل گران با بیش از شانزده سال حضور در صنعت فناوری اطلاعات کشور و پیاده سازی و استقرار سامانه های یکپارچه نظام جامع مالی بخش عمومی در صدها سازمان کشوری، تجربه ای گران قدر را به دست آورده است.

در طول سالیان گذشته، این شرکت همواره رویکرد بهره گیری از صاحب نظران دانشگاهی، مدیران مالی و بودجه و کارشناسان تراز اول انفورماتیک را در اندیشه و عمل داشته است و همراهی با سازمان خریدار در استقرار صحیح و متناسب سامانه و اطمینان از ارزش آفرینی راهکار و رسیدن به اهداف مشتریان را دغدغه ی خود انگاشته است.

از مهم ترین سامانه های تحلیل گران موارد زیر در سازمان های گوناگونی در حال بهره برداری و خلق ارزش می باشند :

سامانه های بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
سامانه جامع نظام مالی بخش عمومی(تعهدی)
حقوق و دستمزد و کارگزینی
اموال، انبار
سامانه جامع مدارس و مراکز غیردولتی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه ها