آکادمی بین المللی درخت سپید با هدف رشد هوشی کودکان با رویکرد علوم شناختی در سال 1380 تاسیس گردیده .
در تهران در 3 شعبه کاوه - میرداماد - عباس آباد فعالیت دارد .
تیم درخت سپید متشکل از بیش از 40 متخصص در حوزه پزشکی ،عصب شناسی ، روانشناسی ، ورزشی و هنری میباشد .

درخت سپید