شرکت توسعه خدمات شبکه پیام سامان از سال 1381 فعالیت خود را شروع نموده است. این شرکت در زمینه تجهیزات بانکی و امنیت فیزیکی فعال است.شرکت توسعه خدمات شبکه پیام سامان سهامی خاص 188068 در اوایل سال 1381 با هدف ایجاد ، عملیاتی سازی و توسعه خدمات سیستم ها ازرش افزوده بر روی تلفن همراه نظیر SMS , Voice Mail , با همکاری کارشناسان ایرانی و ایرانیان خارج از کشور در تهران تاسیس و شروع به فعالیت نمود.
هدف شرکت توسعه سرویس ها و خدمات شبکه های کامپیوتری و مخابراتی در انواع محیطهای عملیاتی است. و در این راستا این شرکت موفق به اخذ نمایندگی های انحصاری از کشورهای سوئد , مجارستان شده است.
شرکت پیام سامان برای اولین بار در ایران افتخار دارد که سیستم های مدیریت صف را در بیش از دویست مرکز در سراسر ایران نصب و راه اندازی نماید.
همچنین این شرکت موفق شده است که برای اولین بار در ایران سیستم صندوق امانات الکترونیکی را به روش سلف سرویس در ایران نصب و راه اندازی نماید.