مرکز تخصصی دیابت پارسیان مشهد در سال 1383 به عنوان اولین کلینیک تخصصی در بخش خصوصی در سطح کشور و با هدف ارتقاء سطح خدمات در مقوله سلامت افتتاح شد. علت انتخاب عنوان دیابت برای اولین کلینیک تخصصی بخش خصوصی کشور، نگرانی از وضعیت کنترل این بیماری در کشورهایی نظیر کشور ما و پیش بینی های نگران کننده برای آینده بود. لذا، موسسین این مرکز با مطالعه همه جانبه در رابطه با فعالیت های مراکز مطرح جهانی در خصوص کنترل و مبارزه با بیماری دیابت و الگو برداری از موفق ترین و بنام ترین آنها اقدام به تاسیس مرکز جامع دیابت پارسیان نمودند و در حال حاضر با اجرای تمامی فرآیندها و دستورالعمل های معتبرترین مراکز علمی دنیا، اقدام به کنترل مددجویان دیابتی می نماید. در همین راستا و از آنجا که کنترل بیماری دیابت تنها با انجام یک فعالیت گروهی تعریف شده محقق خواهد شد، این مرکز با جذب و آموزش پرسنل متخصص و علاقه مند اقدام به تشکیل گروه های استاندارد مراقبت از بیماران دیابتی نموده است که در بخش های مختلف مرکز در حال خدمت به مراجعین محترم می باشند.