گروه صنعتی بارز (با نام قبلی مجتمع صنایع لاستیک کرمان) در فروردین ماه 1372 افتتاح و نام تجاری "بارز" را برای محصولات خود برگزید. اولین فعالیت تجاری گروه صنعتی بارز در سال 1373 آغاز گردید. ظرفیت اولیه ی سالانه بارز برابر با 25000 تن انواع تایر، تیوپ و نوار وسایط نقلیه ی سبک و سنگین و همچنین تایرهای کشاورزی بود. دو سال پس از شروع تولید این ظرفیت محقق گردید. تایرهای تولیدی این گروه صنعتی بارز با نام تجاری "بارز" وارد بازار شده و دیری نپایید که بارز مورد استقبال مصرف کنندگان ایرانی، به ویژه در بخش حمل و نقل سنگین قرار گرفت.

فرصت های شغلی ثبت شده گروه صنعتی بارز

استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام 11 ردیف شغلی در حوزه مهندسی و مالی/ گروه بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام گروه بارز (شیمی،پلیمر،نساجی،برق،مکانیک،صنایع،حسابداری)
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام گروه صنعتی بارز در کرمان(شیمی،برق،مکانیک....)
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام مهندس شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع در گروه بارز درکرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام ۷ ردیف شغلی در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام لیسانس،فوق لیسانس،دکتری در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام لیسانس تا دکتری شیمی،پلیمر،مکانیک در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام کارشناس گرافیک در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام مهندس برق،مکانیک،صنایع و حسابدار در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام مقاطع دکترای چندین رشته در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان
استخدام لیسانس،فوق لیسانس و دکترا در گروه صنعتی بارز در کرمان
گروه صنعتی بارز
کرمان