شرکت مدیران آهن زاینده رود درسال 1385 فعالیت خود را در عرصه آهن و فولاد شروع نموده و در بهار سال 1396 با تغییر استراتژی به شیوه نوین جهت خدمات هرچه بهتر به ارگان ها، کارخانجات، شرکت ها، کارگاه‌ ها و مشتریان سنتی (مردم) فعالیت مستمر و پویای خود را آغاز کرده و هم اکنون در زمره شرکت‌های برتر صنعت فولاد کشور شناخته می‌شود. روند فعالیت این شرکت بر مبنای یک رویکرد مدیریت فرآیندی و تفکر سیستماتیک بنا نهاده شده است، در نتیجه کلیه فرآیندها با هم افزایی دانش و تجربه به طور یکسان و هماهنگ گام برمیدارند.

این مجموعه با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی خود (چه در داخل و چه در خارج از کشور) و بهره مندی از به روزترین فن آوری ارتباطات، توانسته است به یکی از بزرگترین شرکت های تامین کننده (Supplier & Vendor) ایران و آسیا در دهه اخیر تبدیل شود.