مرکز تخصصی خانه و شهر کودک بعنوان اولین مرکز تخصصی معماری کودکان با هدف توسعه آموزش، طراحی فضاهای شهری، مجتمع های تخصصی کودکان و نوجوانان ، بیمارستان و درمانگاه های تخصصی کودک ،فضاهی آموزشی مهدهای کودک و مدارس و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به صورت تخصصی در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت می نماید.

مرکز با ایجاد دپارتمان های تخصصی وبا دانش کارشناسان و تیم حرفه ای و با تجربه سعی نموده است جهت توسعه فرهنگی مطالعات و پژوهش های تخصصی در حوزه کودکان و نوجوانان را در اختیار خانواده های فرهیخته ایرانی ،سازندگان و سرمایه گزاران، جامعه پزشکان و مدیران با تجربه موسسه های آموزشی و مهد های کودک قرار دهد.

ماموریت ما

ماموریت اصلی مرکز، فعالیت در زمینه تخصصی معماری کودکان و نوجوانان می‌باشد. ماموریت ما ارائه خدمات به مدیران و سازمانهای دولتی و خصوصی میباشد .

خدمات ما به شرح زیر می‌باشد:

  • انجام طراحی به بهترین نحوه و با رعایت کلیه آیین‌نامه‌ها و قوانین، در کمترین زمان ممکن و ارائه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی به نحوی که در هنگام ساخت کلیه اطلاعات لازم بدون نقص در اختیار سازندگان و کارفرمایان قرار گیرد.
  • انتشار نشریه تخصصی معماری کودک جهت شناخت از فضاهها ی که متعلق به کودکان میباشد.
  • آموزش معماری به کودکان و نوجوانان با هدف آشنایی با هنر معماری و مسئولیت پذیری و شناخت محیط زیست
  • تحقیق و توسعه دانش معماری برای فراهم آوردن آرمان شهر کودکان