از میان سه دوره ی تمدنی بشر، دو دوره ی عصر حجر و عصر برنز از میان رفتند و این عصر آهن بود که با ما هست و خواهد بود. این آهن و فولاد بوده است که شاکله ی اصلی و بنیادین هر آنچه بشر در 2 قرن اخیر بدست آورده را شکل میدهد. اگر روزی موتور بخار اختراع شد تا لوکوموتیو ها به حرکت در بیایند، نفت کشف و استخراج شد که اتومبیل ها و هواپیما ها قدرت خیزش و پرش یابند، برق به خانه های ما آمد و موجب روشنایی شد و اگر در دوران نه چندان دور اینترنت ما را قادر به انجام بسیاری از کارهای روزمره در فضای سایبر کرد ، بدون شک در نبود صنعت آهن و فولاد هیچکدام از این دستاوردها بدست نمی آمد. در حقیقت تصور دنیای بدون فولاد و آهن تصویری تاریک، سرد و بی تحرک خواهد بود.
در تهران شرق، محصولات ما پس از انجام یکسری فرآیند برروی ورق های فولادی به نزدیک ترین فاصله به شما میرسد. با نگاهی به اطراف خود درخواهید یافت که از ابتدایی ترین وسایل نظیر مبل و صندلی که بر روی آن این نوشته را میخوانید، سقفی که زیر آن میخوابید، آسانسوری که ار آن برای بالا و پایین رفتن طبقات استفاده میکنید، اتوبوس، تاکسی و یا مترویی که با آن به محل کار میروید، پل هایی که از روی آن ها می گذرید، آسمان خراش هایی که در شهر میبینید و هزاران موارد دیگر در آن ها محصولات فولادی ما به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بکار رفته است.
بسیار خرسند و خوشحال هستیم که در بخش بزرگی از فرآیند توسعه خانواده، روستا، شهر، کشور، و جهان دخیل هستیم و تمامی انرژی و تمرکزمان برای فردایی بهتر و مرغوب تر صرف میشود.