شرکت دانش بنیان ملورین آروین طب،
پیشرو در طراحی و تولید تجهیزات پزشکی در حوزه پوست و مو