شرکت ارد پارس اسپادانا در زمینه های، صادرات و واردات، ساخت و ساز و ترمیم بنا، تولید مسنوجات پلاستیکی ،خدمات بیمه‌ای، راهسازی، طراحی شبکه‌های اطلاعاتی، خدمات ابری و وب خدمات ارائه می دهد.