پیمانکاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه تاسیسات برق ، مخابرات و فناوری اطلاعات ، حفاظت الکترونیک و دوربین های مداربسته.