فرصت های شغلی ثبت شده گروه صنعتی ناربن

استخدام 5 ردیف شغلی در سازمان فروش پخش سراسری بنیس
گروه صنعتی ناربن
تهران
استخدام بازاریاب حضوری در شرکت بنیس در تهران
گروه صنعتی ناربن
تهران
استخدام ویزیتور، سرپرست فروش و راننده وانت در اردبیل
گروه صنعتی ناربن
اردبیل
استخدام صندوقدار، ویزیتور، راننده وانت در کرج
گروه صنعتی ناربن
البرز
استخدام 4 ردیف شغلی در گروه صنعتی ناربن- بنیس در تهران
گروه صنعتی ناربن
تهران
استخدام صندوقدار، سرپرست فروش، ویزیتور در قم
گروه صنعتی ناربن
قم
استخدام ویزیتور، سرپرست فروش، راننده وانت در گیلان
گروه صنعتی ناربن
گیلان
استخدام 4 ردیف شغلی در گروه صنعتی ناربن- بنیس در شیراز
گروه صنعتی ناربن
فارس
استخدام ویزیتور، سرپرست فروش، راننده وانت در آذربایجان شرقی
گروه صنعتی ناربن
آذربایجان شرقی
استخدام 4 ردیف شغلی در گروه صنعتی ناربن - بنیس در اصفهان
گروه صنعتی ناربن
اصفهان
استخدام ویزیتور، سرپرست فروش، راننده وانت در مازندران
گروه صنعتی ناربن
مازندران
استخدام ویزیتور، سرپرست فروش در اصفهان
گروه صنعتی ناربن
اصفهان
استخدام رئیس فروش استان، راننده وانت و نیسان در اصفهان
گروه صنعتی ناربن
اصفهان
استخدام صندوقدار و راننده وانت با مزایا در البرز
گروه صنعتی ناربن
البرز
استخدام ویزیتور و سرپرست فروش با مزایا در آذربایجان شرقی
گروه صنعتی ناربن
آذربایجان شرقی
استخدام ویزیتور با حقوق و مزایا در البرز
گروه صنعتی ناربن
البرز
استخدام راننده وانت آقا با حقوق و مزایا در مازندران
گروه صنعتی ناربن
مازندران
استخدام ویزیتور و سرپرست فروش با حقوق و مزایا در شیراز
گروه صنعتی ناربن
فارس
استخدام راننده وانت آقا در گروه صنعتی ناربن / بنیس در گیلان
گروه صنعتی ناربن
گیلان
استخدام ویزیتور و سرپرست فروش در گروه صنعتی ناربن - بنیس
گروه صنعتی ناربن
گیلان