فعال در زمینه بازاریابی تخصصی، فروش و توزیع محصولات بهداشتی و غذایی در کانالهای فروش مویرگی سوپرمارکت، بهداشتی، داروخانه و هورکا

دنیای تاپ پخش
چهارمین همایش سالانه مدیران و کارکنان شرکت دنیای تاپ پخش
دنیای تاپ پخش
چهارمین همایش سالانه مدیران و کارکنان شرکت دنیای تاپ پخش
دنیای تاپ پخش
چهارمین همایش سالانه مدیران و کارکنان شرکت دنیای تاپ پخش