ناردیس در داخل شرکت فراب فعالیت خود را آغاز نموده است. فعالیت اصلی شرکت فراب اجرای نیروگاه‌های برق-آبی بود که پس از یک دهه کسب تجربیات فراوان در این زمینه، معاونت مجزایی به منظور انجام پروژه‌های نفت و گاز در سال 1381 تاسیس کرد. در همین راستا و در سال 1385، شرکت فراب با همکاری شرکت تاسیسات دریایی ایران تصمیم به حضور در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز گرفت. پس از امضاء یک قرارداد همکاری دو جانبه، شرکت ناردیس رسما" در سال 1386 با 51 درصد سهام متعلق به شرکت فراب و 49 درصد سهام متعلق به شرکت تاسیسات دریایی ایران، تاسیس گردید. شرکت فراب، نفرات معاونت مربوطه را به منظور اجرا ی پروژه‌های موجود و اخذ پروژه‌های جدید به شرکت ناردیس منتقل نمود.

ناردیس با اتکا به تجربیات و سوابق پروژه‌های تکمیل شده و با تقویت ساختار و رویه‌های داخلی، توانست علاوه بر کسب و تمدید مستمر گواهینامه پایه یک طرح و ساخت حوزه نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گواهینامه استاندارد سیستم‌های مدیریتی ISO9001, HSE-MS, OHSAS18001, ISO14001, ISO-TS29001 را در سال 1388 از شرکت DMV دریافت و در سال‌های 1391 و 1394 برای دور‌های سه ساله از طریق شرکت SGS به روزآوری نماید.

بیانیه چشم انداز

ما در تلاش هستیم تا از طریق ایجاد رشد مداوم، ارائه خدمات متمایز و رقابتی به مشتریان، پایبندی به تعهدات و فراهم نمودن تیم‌های کاری و عملیاتی حرفه‌ای، یک پیمانکار عمومی قابل اعتماد و متعهد در انجام پروژه‌های انرژی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع زیربنایی در ایران و منطقه بوده و پیوسته در حال بهبود مستمر برای برآورده نمودن نیازها و خواسته‌های ذینفعان باشیم.

بیانیه ماموریت

طراحی، تدارک، اجرا و تامین مالی (EPCF) و همچنین سرمایه‌گذاری پروژه‌های داخلی و بین‌المللی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا برای دولت‌ها و سازمان‌ها در راستای تحقق الزامات و ارزش‌آفرینی برای مشتریان و ذینفعان