این شرکت در سال 1384 با نام “پلاسما دارو” ثبت و در سال 1391 فعالیت رسمی خود را با مدیریت جدید و نام “وانا دارو گستر” آغاز نمود. این شرکت در زمینه های مختلفی در بازار دارویی کشور فعالیت دارد که از آن دست می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • واردات محصولات دارویی
  • واردات ماده موثره
  • تولید قراردادی محصولات دارویی
  • تولید قراردادی مکمل های تغذیه ای
  • تولید تحت لیسانس مکمل
  • انتقال تکنولوژی

چشم انداز وانا دارو گستر

  • تامین انتظارات منطقی شرکا با در نظر گرفتن شرایط بازار دارویی کشور
  • رضایت بیماران از کیفیت محصولات و ارائه تعرفه هایی رقابتی به همراه تامین اطلاعات علمی و بولتن های تخصصی از محصولات به منظور حفظ ارتباط موثر با جامعه پزشکی کشور
  • ارتقاء کیفیت خدمات و تولیدات بازار دارویی تا حد توان توسط انتقال دانش فنی از کشورهای سرآمد در این صنعت
  • افزایش دانش همکاران در جهت تقویت نقاط ضعف بازار دارو و بهره مندی از نقاط قوت
وانا دارو گستر
وانا دارو گستر
هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران
وانا دارو گستر
کنفرانس علمی ماهیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / تیرماه 97 با حضور شرکت وانا دارو گستر
وانا دارو گستر
پنجمین کنگره ارتوپدی منطقه شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان