شرکت فناوری نوین نیرو به عنوان شرکت خصوصی در عرصه ارائه خدمات مهندسی و طراحی در سال 1372 توسط آقای دکتر کیوان کاویانپور تاسیس گردید. توجه به مبحث طراحی و سرمایه‌گذاری در بخش مهندسی این شرکت را قادر به انجام بخش طراحی پروژه های بزرگی مانند مخازن ذخیره 500 هزار بشکه ای سقف شناور سیری و نیز مخازن ذخیره به حجم 4000 متر مکعب پتروشیمی تبریز ساخت.

در ادامه این روند و در حوزه وزارت نیرو نیز با توجه به وابستگی کشور در زمینه طراحی ساخت و واردات تجهیزات هیدرو مکانیکی سدها خوشبختانه با رویکرد بومی‌سازی طراحی و ساخت انواع دریچه های سدها این شرکت را به بزرگترین طراح و سازنده تجهیزاتی مانند انواع دریچه های کشویی چرخدار قطایی و نیز سایر قطعات مانند مقاطع باکس حلزونی سه راهی ها و تبدیل ها با سایز های بزرگ و فشارهای کاری بالا بدل کرد و علاوه بر اینکه کشور از واردات این تجهیزات بی‌نیاز شد خود به عنوان صادرکننده مطرح منطقه شناختی گردید