فرصت های شغلی ثبت شده صنایع لفاف زرین

استخدام کارگر خط تولید در شرکت صنایع لفاف زرین از 9 استان کشور
۹۰ روز قبل
ایلام زنجان سمنان قزوین قم کرمانشاه لرستان مرکزی همدان
تمام وقت