رکن اصلی مجموعه حال حاضر ترمه رضایی که اکنون بیش از هفتاد سال از ظهور مجدد آن در قرن اخیر میگذرد بر پایه طراحی بنا شده است. خلق طرحهای منحصر بفرد با تلفیق هنر بزرگان طراحی ترمه، هنر طراحان چیره دست امروز و ایده های نوین سر لوحه مجموعه قرار دارد. ترمه رضایی با ثبت طرحهای خود در اداره مالکیت های معنوی سعی می نماید از کیان این هنر پاسداری کند.

از طرفی، آنچه طراحان ترمه رضایی بر روی کاغذ می آفرینند برای آنکه بهتر در بافت ترمه نمایان شود مجموعه تولید را ملزم ساخته تا از مرغوبترین و ظریفترین نخهای ابریشمی ویسکوز و بیشترین تراکم بافت بهره بجوید. نیل به این هدف سبب گردید تا ترمه رضایی دارنده بزرگترین ماشین بافندگی در ایران باشد.

طرحهایی که اکنون در مجموعه تولید می گردد به دو گروه طرحهای حاشیه دار و بدون حاشیه تقسیم میشود. از هر طرح طیف گسترده ای از رومیزی در ابعاد مختلف، سرویس روتختی، سجاده و جانماز و ... طراحی و تولید می گردد و پس از عملیات تکمیل و دوخت در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد.