با بیش از 45 سال سابقه تولید در زمینه فرآورده های گوشتی همواره می کوشیم، با بهره گیری از آخرین یافته های علمی و فن آوری های نوین، همچنین استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه حضوری مقتدر در بازارهای مصرف داشته باشیم.