فیلد فعالیت : تولید انواع مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات بهداشتی و آرایشی و تولید مواد حد واسط صنایع شوینده و سولفاته و سولفود کردن آنها و نیز آتوکسیله کردن آنواع الکلهای ساده
تاریخچه : این شرکت از آبان ماه سال 1368 تولید خود را آغاز نمود و با داشتن پلنت های تولید مانند اولئوکیمیکال و سولفوناسیون مشغول به فعالیت میباشد این شرکت دارای گواهینامه بین المللی ISO 9001 , 2000 , ISO 14001 (2004) , OHSAS 18001(1999) میباشد .

کارخانجات سولفوناسیون بهداش قادر است انواع الکلهای ساده و اتو کسیله از نوع سنتزی و طیبعی ، الکیلات ها و آلفا ا لفین و نظایر آن را سولفونه کرده و انواع املاح سدیم ، پتاسیم و اتانول آمینها ( منو ، دی و تری ) را تولید نماید .

این شرکت در واحد اولئو کمیکال قادر به تولید آمفو تریکها ، نانیونیک ها ، کاتیو لیک ها و اس تی اس میباشد . مواد تولید شده فوق قابل مصرف در انواع فرمولاسیونهای مربوط به مایعات پاک کننده صنعتی ، خمیر دندان ، صابونهای طبی و پودرهای شوینده و غیره میباشد . این شرکت در حال حاضر قادر است مواد اولیه کارخانه های بهداشتی و آرایشی را تامین کند . محصولات تولیدی این شرکت به یقین قابل رقابت با بهترین محصولات خارجی است .

خط‌مشی اخلاق تجاری شرکت شیمیایی بهداش

شرکت شیمیایی بهداش تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد تا به عنوان یک شرکت و یکی از اعضاء جامعه، قابل اعتماد بوده و مسئولیت‌های خود را نسبت به جامعه، نهادهای مردمی NGO ها و پاسداشت محیط زیست به نحو ‌‌احسن انجام دهد. این شرکت با احترام به ارزش های حاکم در هر جامعه ایی که فعالیت دارد به تمامی مشتریان، تامین کنندگان و اعضاء جامعه اطمینان میدهد که در این شرکت:
• با تمامی افرادی که به هر نحوه، در تامین، تولید و توزیع محصولات شرکت‌ دخیل هستند با احترام رفتار میشود و حقوق و کرامت انسانی آنها مورد احترام کامل شرکت میباشد.
• شرکت شیمیایی بهداش خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات اخلاق تجاری (Ethical Trading Initiatives Base Code) و مجموعه قوانین اخلاقی می داند.
• همچنین شرکت خود را به تبعیت از الزامات قانونی کشورهایی که‌ در آن فعالیت می‌نماید و نیز الزمات کنوانسیون‌های سازمان بین الملی کار متعهد میداند.

 

شیمیایی بهداش
مهندس داود عابدی آملی-موسس و رئیس هیات مدیره

الزامات اخلاق تجاری بر اساس ETI که شرکت خود را به آنها متعهد میداند به شرح ذیل میباشد:
1- در شرکت به هیچ عنوان کار اجباری وجود ندارد
2- آزادی مشارکت پرسنل در انتخابات و آزادی پیمانهای جمعی مورد احترام است
3- شرایط کار ایمن و بهداشت کارکنان رعایت میگردد.
4- به هیچ وجه از کودکان و افراد زیر سن قانونی (18 سال) در شرکت استفاده نمیگردد.
5- کفایت حقوق و دستمزد، مطابق قوانین مصوب وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، براساس عرف و شرایط منطقه ای.
6- زمان کار ساعت کار بیش از حد نمی‌باشد.
7- در تعریف شرایط جذب، استخدام، ارتقاء، تخصیص کار، دسترسی به آموزش، و پایان کار بدون تبعیض و بر اساس مقررات عمل میشود.
8- در تمامی قراردادهای کار، شرایط استخدام و روابط کاری شفاف میباشد و تمامی قراردادها الزامات قانون کار را پوشش میدهد.
9- وجود هر نوع تهدید و یا رفتار مغایر با کرامت انسانی به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
دامنه شمول تعهدات فوق شامل تمامی افراد مشروحه ذیل میباشد:
• کارکنانی که به طور مستقیم توسط شرکت طی قراردادهای کار مشغول هستند.
• کارکنان شاغل و یا ارائه شده توسط پیمانکاران و یا سازمان های تامین نیرو در محل شرکت و یا محل تعیین شده توسط شرکت که به انجام کار برای یا به نمایندگی از شرکت مشغول هستند.

شیمیایی بهداش
شیمیایی بهداش
پیام شاه علی مدیرعامل
شیمیایی بهداش
مژگان عابدی عضو هیات مدیره
شیمیایی بهداش
وحید عامری معاون کیفیت و پژوهش