شرکت پرتو باران آسیا با شماره ثبت 33458 در تاریخ 1390/05/20 در اداره ثبت شرکتها ی شیراز به ثبت رسیده است . و این شرکت در تاریخ 1393/10/18 دارای جواز تاسیس به شماره 70978برای تولید انواع نوشیدنی می باشد .

فرصت های شغلی ثبت شده نوشیدنی رکسوس