دیجیمایند نام تجاری مرکز فنی مهندسی ذهن دیجیتال میباشد که از سال 1395 در زمینه مدارات الکترونیک فعالیت تخصصی دارد . دیجیمایند مفتخر است تاکنون بیش از سیصد مدار اختصاصی برای مشتریان طراحی و همچنین بیش از سه هزار مدار مربوط به دستگاه های صنعتی و تجاری را تعمیر نموده که اغلب آنها فعال و در مدار صنعت قرار گرفته است . طراحی مدار از نظر یک شرکت معتبر فقط یک بعد ظاهری ندارد و این آرمان ماست که .

میدانیم که مداری که به درستی طراحی نشود به معنای دقیق کلمه هدر رفت زمان و هزینه مشتری خواهد بود و این نقطه قوت ماست که محصولات ما همگی گرید A دارند و خواهند داشت.