فرصت های شغلی ثبت شده چای سوفیا

استخدام سرپرست برند آقا در شرکت نگین صنعتی جنوب
۴۶ روز قبل
خراسان رضوی اصفهان خراسان جنوبی کرمان گلستان خراسان شمالی بوشهر زنجان مرکزی قم قزوین لرستان آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرپرست فروش در شرکت نگین صنعتی جنوب در 13 استان
۱۱۳ روز قبل
اصفهان فارس خراسان رضوی خراسان جنوبی کرمان گلستان خراسان شمالی بوشهر زنجان مرکزی قم قزوین لرستان
تمام وقت
استخدام سرپرست فروش در شرکت نگین صنعتی جنوب در 15 استان
۱۳۴ روز قبل
اصفهان فارس خوزستان آذربایجان شرقی خراسان رضوی خراسان جنوبی کرمان گلستان خراسان شمالی بوشهر زنجان مرکزی قم قزوین لرستان
تمام وقت
استخدام سرپرست برند در 9 استان کشور در شرکت نگین صنعتی جنوب
۱۵۵ روز قبل
اصفهان فارس خراسان رضوی خراسان جنوبی آذربایجان شرقی گلستان لرستان خوزستان کرمان
تمام وقت