فناوران اطلاعات خبره اولین و بزرگترین ارائه دهنده راهکارهای جامع بیمه‌گری است. صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی در هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. میزان رشد صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. در همین راستا شرکت فناوران اطلاعات خبره، صنعت بیمه را به عنوان بازار هدف خود انتخاب نموده و تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به این صنعت نموده است. لذا ارائه راه کارهای تخصصی جامع بیمه گری در صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است.

فرصت های شغلی ثبت شده فناوران اطلاعات خبره

استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت فناوران اطلاعات خبره در تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام کارشناس تولید محتوا و کارشناس ارتباطات تصویری
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام پشتیبان نرم افزار،کارشناس تست نرم افزار،مهندس صنایع
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام برنامه نویس #C،برنامه نویس ارشد BI،برنامه نویس SQL
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام تحلیل گر سیستم،تحلیل گر کسب و کار/فناوران اطلاعات خبره
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت فناوران اطلاعات خبره / تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت فناوران اطلاعات خبره / تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام تحلیل گر سیستم ، تحلیل گر کسب و کار / تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام برنامه نویس #C،برنامه نویس ارشد BI،برنامه نویس SQL
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام پشتیبان نرم افزار،کارشناس کنترل پروژه،کارشناس تست نرم
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام تحلیل گر,برنامه نویس,پشتیبان نرم افزار
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام تحلیل گر داده,کارشناس کنترل پروژه,طـراح گزارش/دشبورد
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در فناوران اطلاعات خبره در تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در فناوران اطلاعات خبره / تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام Report/Dashboard Designer در فناوران اطلاعات خبره
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام تحلیل گر سیستم ،تحلیل گر کسب و کار / تهران
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام برنامه نویس ارشد مسلط به #C وSQL /فناوران اطلاعات خبره
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام پشتیبان نرم افزار، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس تست
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام کارشنـاس شبکه آقا در شرکت فناوران اطلاعات خبره
فناوران اطلاعات خبره
تهران
استخدام برنامه نویس،تحلیلگر کسب وکار،پشتیبان نرم افزار، شبکه
فناوران اطلاعات خبره
تهران