از سال 1373 با تشکیل تیمی از دانشجویان برتر معتبرترین دانشگاه های ایران و تشکیل شرکت برید، پیوسته به دنبال بهبود و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده ایم. به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت و یکی از رهبران حوزه راهکارهای نرم افزاری سازمانی، با ارائه چهار نسل از سیستم های پیشرو سازمان الکترونیک توانسته ایم اعتماد بیش از 1200 مشتری را جلب نماییم.

راه حل های نرم افزاری ارائه شده توسط برید همواره مطابق با آخرین فناوری های روز و بر اساس نیاز حال مشتری خود توسعه یافته و به واسطه این رویکرد اساسی، مشتریان وفادار ما هیچگاه از قافله تکنولوژی عقب نمانده اند.

فرصت های شغلی ثبت شده برید سامانه نوین

استخدام کارشناس فنی(نرم افزاری) ، کارشناس استقرار و پشتیبانی
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فروش در برید سامانه نوین / تهران
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فروش در برید سامانه نوین در تهران
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فنی، کارشناس تحلیل سیستم/شرکت برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فنی،کارشناس تحلیل سیستم-شرکت برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام برنامه نویس،تحلیلگر سیستم،خدمات نرم افزاری/برید سامانه
برید سامانه نوین
تهران
استخدام برنامه نویس#Cو ASP.NE،کارشناس تحلیل سیستم/ برید سامانه
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس استقرار ،برنامه نویس، کارشناس تحلیل سیستم
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس استقرار وپشتیبانی،برنامه نویس/بریدسامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی و برنامه‌نویس در تهران
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس استقرار وپشتیبانی،برنامه نویس/بریدسامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی، تست و برنامه نویس در برید سامانه
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی، تست و برنامه نویس در برید سامانه
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فنی(خدمات نرم افزاری)،گرافیست/برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس تولیدمحتوا بصری(گرافیست) ومدیریت شبکه اجتماعی
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس فنی نرم افزاری،کارشناس استقرار/بریدسامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس تست،کارشناس استقرار وپشتیبانی/برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در شرکت برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
تهران
استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت بریدسامانه (نرم افزارهای سازمانی)
برید سامانه نوین
تهران
استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی اتوماسیون اداری و نرم افزار
برید سامانه نوین
تهران