فارمد و ساختار سازمانی آن و استحکام و کارایی بالای آن این اطمینان خاطر را به تمام مخاطبان، محققان، سرمایه‌گذاران و پرسنل می‌دهد که مجموعه‌ای با قوام، مستحکم و هدفمند مخاطب آنها است که با تجربه چندین سال فعالیت مفید، مثبت و هدفمند قابل اتکاترین مجموعه حال حاضر این حیطه است که برنامه مشخص و مدونی را دنبال می‌نماید.

این ساختار متشکل از بخش فنی، بخش تحقیق و توسعه و تولید، بخش فروش، بخش بازرگانی، بخش اداری، بخش بین‌الملل که شامل دفاتر مستقل مستقر در خاورمیانه و توزیع‌کنندگان مستقر در دیگر کشورها است بیش از 25 نیروی کارآمد را در خود جای داده است، استراتژی و تاکید مدیریتی این مجموعه سازمان محوری به جای فرد محوری جهت تداوم و حفظ سطح کیفیت بوده است که این امر هرچند در اجرا دارای چالش‌های فراوانی بوده لیکن در حال حاضر به شکل کامل در ساختار فارمد تجهیز تعریف شده است.