شروع فعالیت این مرکز از سال 1376 و با عنوان مرکز نظارت بر نمایندگیهای شمال کشور می باشد که فعالیت های اصلیش در آن زمان نظارت و کنترل نمایندگیهای شمال کشور (ساری، بابل، گرگان و گنبد)،بازدید و نظارت بر مزارع کلزا و سویا و آفتابگردان در مناطق مختلف این نمایندگی ها طی بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان مرکز، اجرای طرحهای تحقیقاتی زراعی و گیاهپزشکی، جمع آوری و شناسایی آفات و بیماریهای گیاهی و ... بود.
به تدریج فعالیتهای تحقیقاتی آن افزایش یافته و در سال 1383 به مرکز تحقیقات کاربردی شمال تغییر نام یافت و فعالیت های خود را در این جهت متمرکز نمود که فعالیت آن عمدتا متمرکز بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی دانه‌های روغنی در زمینه های گیاهپزشکی و به زراعی بوده و از سال 1387 فعالیت های به‌نژادی نیز به آن افزوده شد. این مرکز ارتباط نزدیکی با مراکز تحقیقات کشاورزی استان هایی همچون مازندران و گلستان و مراکز دانشگاهی شمال و همچنین سایر استان ها داشته که در این خصوص طرح‌های تحقیقاتی مشترکی نیز با آنها انجام داده است. نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی این مرکز علاوه بر انتشار توسط شرکت دانه های روغنی در موارد زیادی به شکل مقالات کامل یا خلاصه مقالات در کنگره‌ها و همایشهای مختلف علمی ارائه گردیده و یا در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
از سال 1390 قطعه زمین 13 هکتاری مربوط به شرکت توسعه کشت دانه‎های روغنی واقع در اناردین در اختیار این مرکز قرار گرفت که به عنوان ایستگاه تحقیقاتی در نظر گرفته شده و بخشی از امکانات و فعالیت های مر کز به آنجا منتقل گردید. به تدریج اصلاحاتی روی زمین از لحاظ لایروبی کانال ها، ایجاد زه کش، استخر آب و ... انجام گرفته و پیگیری دریافت مجوزهای لازم جهت بهره برداری از آب، برق، گاز و مخابرات انجام گردید که تاکنون عملیات برق کشی و آب آشامیدنی آن به پایان رسیده است. در سال 1392 با موافقت مدیر عامل شرکت مقرر شد ایستگاه تحقیقاتی اناردین به عنوان مجتمع آموزشی، تحقیقات کاربردی و تولید و تکثیر بذر دانه های روغنی شرکت نامگذاری شود و مرکز تحقیقات کاربردی موجود در ساری به عنوان کلینیک گیاهپزشکی و بانک بذر شرکت در نظر گرفته شود. نهایتا با پیشنهاد مدیریت محترم امور تحقیقات شرکت بنا شد این مجموعه تحقیقاتی به نام مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) نامگذاری شود.