سایت سلام آگاهی با مدیریت درنا شریفی به شما کمک خواهد کرد تا از دنیای والدگری خود لذت بیشتری ببرید. ما در خانواده‌ی سلام آگاهی با آموزش‌های جامع و حرفه‌ای به والدین کمک می‌کنیم آگاهانه‌تر والدگری کنند.

و تاکنون با برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی حضوری و غیرحضوری با بیش از 60هزار نفر شرکت‌کننده در کنار والدین، مربیان و رواشناسان کودک توانسته‌ایم دنیای شادتر و امن‌تری برای کودکان بسازیم.