مهندسین مشاور رهنمون خاک در سال 1387 با همت جمعی از مدیران، متخصصان و کارشناسان زبده تاسیس گردید و ازآن زمان تاکنون در پروژه‌های مختلف مهندسی و مدیریتی فعالیت داشته و با بکارگیری متخصصین و کارشناسان برجسته کشور، موفق به اتمام این پروژه‌ها با بالاترین سطوح کیفی و کمی گردیده است. هم اکنون این مهندسین مشاور، با پشتوانه تجارب گرانبها و نیروی انسانی کارآمد با افق فعالیت در عرصه فرامنطقه‌ای در حال حرکت می‌باشد.

مهندسین مشاور رهنمون خاک
خطی مشی شرکت رهنمون خاک

پیروی از کلیه آیین نامه، استانداردها و دستورالعمل های ملی و بین المللی که رعایت آنها در انجام مطالعات و نظارت پروژه ها لازم الاجرا می باشد.

توجه ویژه به نیاز ها و خواسته های اعلام شده توسط کارفرمایان در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها

کسب و ارتقا مستمر سطح رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارائه خدمات به آنان

افزایش سطح مهارت های علمی و فنی کارمندان شرکت از طریق برقراری دوره های آموزشی مرتبط با حرفه و شرکت در سمینار های تخصصی

اولویت قایل شدن به کیفیت و خدمات قابل ارائه به کارفرمایان

افزایش کمی و کیفی قراردادهای شرکت با کارفرمایان مختلف

افزایش بهره وری کلیه فعالیت های شرکت

ایفای نقش در توسعه پایدار کشور

مهندسین مشاور رهنمون خاک
چارت سازمانی شرکت رهنمون خاک