شرکت مهرپویان کهکشان رایانه (ثبت 50737) با نام تجاری مهرکیا از سال 92 در زمینه تولید نرم افزار و فروش انواع دستگاه های حضور و غیاب و حقوق و دستمزد و کنترل تردد فعالیت می نماید.

نوآوری و نشاط اولین جلوه‌ای است که از مهرکیا به چشم می‌خورد. پویایی وتلاش برای نیل به اهداف در طول حیات شرکت باعث گسترش توانایی‌ها شده و استفاده از ابزار مناسب زیرساخت‌های محکمی در شرکت بنیان نهاده است (فروش دستگاه هاو نرم افزار حضور غیاب و کنترل تردد)