شرکت آسان پرداخت در زمینه نصب و پشتیبانی کارتخوان های بانکی و سایر خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیکی فعالیت دارد