ما مجموعه ای از افراد متخصص و حرفه ای هستیم که محصولات و مکمل های دارویی شرکتهای تولیدی و وارداتی را توزیع می نماییم. با توجه به اینکه در برابر مشتریان خود متعهد هستیم ،کوشش می کنیم در کشور یکی از بهترین شرکتهای توزیع داروی انسانی باشیم.از آنجا که توانسته ایم ظرف سالهای اخیر محصولات تامین کنندگان خود را با مناسب ترین روش ها و در اسرع وقت توزیع نماییم ، یکی از چند انتخاب اول صاحبان صنایع دارویی داخل کشور می باشیم. ما توانسته ایم با اتکاء به امکانات خود شیوه ای متناسب و معقول با شرایط بازار بکار گیریم به ترتیبی که از سال 1384 حوزه جغرافیایی تحت پوشش خود را در مرکز کلیه استانهای کشور و شهرستانها ، گسترش داده ایم. ما می خواهیم با استفاده از روشهای توزیع سریع و پیشرفته ، سازماندهی مناسب فعالیتها ،دارای مزیت رقابتی لازم گشته و به بالاترین رده بین شرکتهای رقیب قرار گرفته و مانند یک سازمان کاملا اقتصادی ، از بازده مالی مناسب و شایسته ای برخوردار گردیم .به این ترتیب است که می توانیم از عهده مسئولیت ها و تعهدات خود برآمده و در راه افزایش منافع گروه ذینفع (درون سازمانی و برون سازمانی) حرکت کنیم . همواره می کوشیم تا روحیه ای پر انگیزه و پویا بر شرکت حاکم باشد .بدین لحاظ از بهترین افراد برای اداره امور خود استفاده می نماییم تا بر اساس فرهنگ مستولی بر سازمان ، برای شخصیت فردی ، گروهی و حرفه ای یکدیگر احترام و ارزش قائل شده و می خواهیم خدمات کارکنان خود را متناسب با عملکرد های آنان جبران نماییم ، زیرا بر این باور هستیم که نیروی انسانی شرکت الیت دارو یکی از موثرترین منابع در اختیار آن هستند که با ابتکارات و خلاقیت ها خود ، اجرای بهینه عملکردها را محقق می نمایند.

فرصت های شغلی ثبت شده الیت دارو