شرکت دانش بنیان حساب رایان با مشارکت و همکاری گروهی از متخصصین خبره انفورماتیک و مشاورین برجسته مالی بیش از دو دهه از شروع فعالیت خود را پشت سر گذاشته است و با رعایت اصول مشتری مداری، ارتقاء مداوم کیفیت فنی سیستم ها و کنترل دقیق رشد مجموعه بر اساس وضعیت بازار توانسته به گسترش متوسط سالانه (چهل درصد) دست یابد. شرکت حساب رایان با تولید نرم افزارهای مالی و اداری در سه نسل متفاوت که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند سعی در برداشتن قدمی در راه خدمت به اقتصاد کشور دارد و آنچه سبب موفقیت این مجموعه در طول دو دهه تلاش شده است، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ شرکت با مشتریان، رعایت حقوق مصرف کنندگان و نگاه خدمتی به مجموعه بازار انفورماتیک بوده است.

دیدگاه مجموعه حساب رایان در طول این سالها این بوده است که بتواند با تلاش خود، درکنار ایجاد محیط کاری پویا و شاداب برای خانواده حساب رایان، هر چه بیشتر در کاهش فشارهای کاری مدیران مالی موفق باشد و اعتقاد ما در این است که: «جامعه مبتنی بر IT جامعه ایست که بر لب همگان لبخند بنشیند». با بکارگیری خدمات ارائه شده توسط گروه حساب رایان از بستن قرار دادهای مختلف با شرکت‌های متفاوت بی‌نیاز خواهید شد. بدون شک این سیاستهای کلی در کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از پراکندگی اطلاعات و تسریع در رفع مشکلات موثر خواهد بود.

منشور اخلاقی حساب رایان

  • امانت داری ، پاسداری و نگهداشت اسرار کـاری و اطلاعات مشتریان شرکت حساب رایان پارس ، بزرگ ترین و شاخص ترین دلیـل ادامـه همکـاری ما با آنهاست
  • رفتار ما و مجموعه کارکنان شرکت حساب رایان در برخورد با مشتری بایـد سـبب رضایتـمندی و ایجـاد حـس آرامـش توام با اطمینان در مشتری گردد
  • کارکنان مجموعه ، سرمایه های اصلی شرکت حساب رایان پارس میباشند ، بنابراین تمـام تلاش ما ، آسایش و آرامش فکری ، مادی و معنوی آنهاست
  • پیشنهادات ، انتقادات و نظرات مشـتریان و کارکنـان شرکت حساب رایان پارس ، همواره سبب افزایش کیفیت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت
حساب رایان پارس
حساب رایان پارس
نمایشگاه الکامپ سال 1398
حساب رایان پارس
شرکت حساب رایان پارس در بین 51 شرکت برتر کشور در سال 1398
حساب رایان پارس
حساب رایان موفق به کسب تندیس برنز رعایت حقوق مصرف کنندگان شد