شرکت مهندسی تاو سازه ی سایه گستر با اتکا به منابع انسانی با تجربه و کارآزموده و با بهره گیری از ابزارهای تخصصی و دانش روز و با بیش از ده ها پروژه مسکونی و صنعتی انجام شده قابلیت انجام انواع پروژه در زمینه های صنعتی و غیر صنعتی (مسکونی، اداری، تجاری و .....) هم راستا با جهت گیری استراتژیک شهرداری ها ،مناطق صنعتی، مناطق ویژه و .... در حوزه های طراحی، نظارت، اجرا، تجهیز، مشارکت، راه اندازی و .... را دارد.