کشور عزیز ما ایران، طی سال های اخیر با ارتقا جایگاه و ارائه ی دستاوردهای علمی موفق شده، از بسیاری از  کشور های مطرح جهان پیشی بگیرد. بدون شک این دستاورد مرهون تلاش دانشگاه ها و مراکز علمی بوده و مشقت مراکز آموزشی و کنکور که موجبات شناسایی و ورود جوانان مستعد و با انگیزه به دانشگاه ها را فراهم آورده است، قابل تقدیر می باشد. در همین راستا مرکز چاپ دیجیتال علوی با مدیریت جناب آقای مهندس علوی مفتخر است طی 12 سال گذشته خدمات شایان توجهی در عرصه ی چاپ و تدوین کتب و جزوات کنکور ارائه نماید.