شرکت نرم‌افزاری تحلیلگران آمارد با هدف فعالیت در زمینه طراحـی و تولید نرم‌افزار بنیان گذاشته شد و در طول سالیان گذشته، طراحی و تولید نرم‌افزارهای کاربردی در زمینه های سیستم‌های مالی ، اداری و شهرسازی رابه عنوان فعالیت‌ اصلی خود دنبال نموده است.

نرم‌افزارهای تولیدی شرکت آمارد به گونه ای طراحی شدند که کاربری آسان و کارائی بالا داشته باشند.

این نرم‌افزارها همواره متناسب با زمان و نیاز مشتریان، بروزرسانی می‌شود و قابلیت انعطاف آنها، امکانات مطلوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

استمرار مطالعات کاربردی تیم طراحی آمارد و همچنین توجه به تغییرات تکنولوژیکی روزافزون در مقوله علم تولید نرم‌افزار موجب گردیده است که نرم‌افزارهای تولیدی شرکت آمارد، همواره به لحاظ کیفیت در بهترین سطح ممکن در زمان عرضه خود، ارائه شوند