تبریز تایر با بیش از نیم قرن تجربه همواره کوشیده است تا محصولات باکیفیت را به قیمت مناسب به مشتریان عزیز عرضه نماید. جلب رضایت مشتری مهمترین هدف ما در ارائه خدمات است. مشتریان ما نیم قرن است که همراه ما هستند. خلق ارزش از طریق نوآوری و تامین رضایت و منافع مشتریان، عناصر کلیدی فعالیت تبریز تایر اند. همچنین تعامل با تامین کنندگان در جهت ترویج محصولات و شیوه استفاده از آنها از اولویتهای کاری شرکت است. تکنولوژی نوین همواره در تبریز تایر جاری است.