موسسه نوآوران راه‌ابریشم دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور و نشر کتاب است؛ در انجمن‌ TESOL آمریکا و IATEFL انگلستان عضو می‌باشد و همچنین با مراکز بین‌المللی نظیر Frisby College، Cambridge، Wimbledon School، British Council و Pearson همکاری می‌کند و توانسته است کلیه خدمات آموزشی در زمینه آموزش زبان انگلیسی از برگزاری دوره‌­های تربیت مدرس و دوره‌­های تخصصی مدرسین تا دوره‌­های آموزشی زبان آموزان را ارائه ­دهد.

www.silkroad.ir

فرصت های شغلی ثبت شده موسسه نوآوران راه‌ابریشم

استخدام مدرس زبان در موسسه راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه بین المللی راه ابریشم-تهران
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی، سوپروایزر،مدیر داخلی در تهران
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدیر داخلی در موسسه زبان بین المللی راه ابریشم/ تهران
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام سوپروایزر در موسسه زبان بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی(جهت تدریس به همه رده های سنی)
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی با حقوق، پاداش و مزایای شغلی
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی پرداخت حقوق، پاداش و مزایای شغلی
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس حرفه ای و سوپروایزر درموسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت تدریس به همه رده های سنی
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام سوپروایزر و کارشناس آموزشی/موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان خانم در موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان خانم در موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان خانم در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان خانم و آقا در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه بین المللی راه ابریشم
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران
استخدام مدرس زبان در موسسه بین المللی راه ابریشم در تهران
موسسه نوآوران راه‌ابریشم
تهران