شرکت بازرگانی آیریک تجارت نصف جهان در سال 1394 با هدف ورود به عرصه تجارت الکترونیک و ماشین های اداری و نیز توسعه فناوری های نوین بانکی، تاسیس و در سال 1395 با توجه به توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در بانکها و موسسات اعتباری، این شرکت با رویکردی جدید جهت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال در کشور قدم به عرصه خدمات بانکداری الکترونیک نهاد و فعالیت خود را در زمینه واگذاری دستگاههای خودپرداز با برند NCR و HYOSUNG متصل به سوییچ (موسسه اعتباری کوثر ) ادامه داده و توانسته با همکاری شرکتهای تولید کننده دستگاه های خودپرداز و عقد قرارداد با بانکها (موسسه اعتباری کوثر) و موسسات اعتباری در بخش بانکداری الکترونیک حضور یابد .

فرصت های شغلی ثبت شده بازرگانی آیریک تجارت نصف جهان