ما خیلی‌سبز هستیم! سبز معمولی نه، خیلی‌سبز!
ما فکر می‌کنیم که انجام دادن ِکارهای معمولی یا معمولی انجام دادنِ کارها هیچ تغییری در هیچ کجای دنیا ایجاد نمی‌کند، برای همین به همه می‌گوییم «فرق داشته باش» و به خودمان هم می‌گوییم «ناشر خیلی متفاوت»!
ما همیشه دوست داریم به هر چیز (محصول، خدمت، روش و …) از اول و دوباره نگاه کنیم و آن را متمایز و متفاوت از آن‌چه که هست بسازیم یا ارائه کنیم. دوست داریم با همه‌ی کارهایمان مخاطبانمان را تحت تاثیر قرار دهیم. آن‌ها را بخندانیم، خوشحال کنیم و تعجبشان را برانگیزیم. همیشه دوست داریم بهترین باشیم حتی اگر الان نباشیم آن‌قدر برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم تا به آن دست پیدا کنیم.

ما عاشق کارمان هستیم و با قدرت ادامه می‌دهیم و از اینکه شما را در کنار خودمان داریم احساس غرور می‌کنیم!

فرصت های شغلی ثبت شده انتشارات خیلی سبز

استخدام کارشناس لجستیک،کارشناس فروش،کارشناس برنامه‌ریز،فروشنده
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام سرپرست فروش نمایشگاه استانی در انتشارات خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام سرپرست حسابداری،حسابدار انبار،حسابدار مالیاتی/خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام مسئول دفتر ،کارشناس فروش تلفنی / خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام مسئول پروژه تالیف/ رشته عربی، شیمی، علوم اجتماعی
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام گرافیست،صفحه آرا،ویراستار ادبی / خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام 15 ردیف شغلی در انتشارات خیلی سبز در تهران
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام 14 ردیف شغلی در انتشارات خیلی سبز / تهران
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام مدیر پروژه و کارشناس/ سرپرست تحلیل دیتا و کسب و کار
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام کارشناس فروش، فروشنده ، کارشناس بازرگانی/ انتشارات سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام سرپرست ویراستار،سرپرست برنامه ریزی و اجرا/انتشارات سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام رئیس دفتر مدیر عامل ،کارشناس فروش تلفنی
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی و تامین، سرپرست برنامه ریزی تولید
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام 14 ردیف شغلی در انتشارات خیلی سبز / تهران
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام کارشناس فروش ،سرپرست فروش/ انتشارات خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام گرافیست،کارشناس شبکه های اجتماعی،صفحه آرا ،ویراستار
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام رئیس دفتر مدیر عامل در انتشارات خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام فروشنده سیار ، کارشناس زنجیره تامین / خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام کارمند صفحه آرایی در انتشارات خیلی سبز در تهران
انتشارات خیلی سبز
تهران
استخدام 16 ردیف شغلی در انتشارات خیلی سبز / تهران
انتشارات خیلی سبز
تهران