شرکت پایا سیستم بهستان سریع ترین مجموعه تولید اسناد ضدجعل و ابزارهای سازمانی با قابلیت های امنیتی و تشخیصی در کشور می باشد. این شرکت در سال 1389 به شماره 41066 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده، با سابقه قریب به یک دهه فعالیت تخصصی؛ و در اختیار داشتن تیم کارشناسی و فنی مجرب و متعهد، طراحی و تولید بیش از یکصد و پنجاه پروژه کشوری و استانی را تحت نظارت مراجع ذیصلاح امنیتی در لیست افتخارات خود دارد.