گروه شرکت‌های ایبکو، در حوزه‌های معادن، صنایع معدنی، کشاورزی، دام‌پروری، بیولوژیک، و غذایی فعالیت می‌نماید.

ایبکو بر اساس استراتژی‌های سرپرستی خود، کسب‌وکارها را در سه قسمت کسب‌وکارهای استراتژیک، کارکردهای منابع مشترک و کارکردهای خدمات مشترک، تعریف کرده است.

کارکردهای خدمات مشترک، برای خدمت‌رسانی متمرکز به کسب‌وکارها و در صورت لزوم نظارت بر آن‌ها ایجاد شده‌اند و به دلایل تخصصی یا مقیاسی، متمرکز شده‌اند. ازجمله کارکردهای معماری سازمانی، استراتژی، مدیریت اطلاعات، ایمنی، کیفیت محصولات، مالی، منابع انسانی، حقوقی، حراست و ارتباطات در این گروه قرار دارند.

کارکردهای منابع مشترک، در قبال منابع یا قابلیت‌های خاصی متمرکز شده‌اند و با استفاده بهینه از منابع در سراسر سازمان، مزیت رقابتی بیشتری را ایجاد می‌نمایند. ازجمله کارکردهای طراحی و ساخت، مدیریت پروژه، لجستیک و بازرگانی، در این گروه قرار گرفته‌اند. بیشتر بدانید