شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند به عنوان یکی از شرکت های حمل و نقل دریایی فعالیت خود را از بدو تاسیس به عنوان شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی فرواردری و ترانزیت داخلی و خارجی در تهران آغاز کرد و همچنین با احداث شعباتی در تمامی بنادر ایران (بندر عباس ، خرمشهر ، بوشهر ، بندر امام خمینی ، چابهار ، کیش و قشم ) و داشتن نماینده در تمامی گمرکات ایران ، فعالیت خود را گسترش داده است.

فرصت های شغلی ثبت شده کشتیرانی سلیس رود اروند

استخدام منشی در شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند در تهران
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند عملیات و منشی در کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش،کارمند اداری و عملیات در تهران
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش حرفه ای،کارمند اداری و عملیات در تهران
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش حرفه ای،کارمند اداری و عملیات در تهران
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش حرفه ای در شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش،کارمند در کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارمند فروش،کارمند در کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارشناس فروش و کارمند با تجربه در کشتیرانی سلیس رود
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارشناس فروش و کارمند با تجربه در کشتیرانی سلیس رود
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند
کشتیرانی سلیس رود اروند
تهران