شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند به عنوان یکی از شرکت های حمل و نقل دریایی فعالیت خود را از بدو تاسیس به عنوان شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی فرواردری و ترانزیت داخلی و خارجی در تهران آغاز کرد و همچنین با احداث شعباتی در تمامی بنادر ایران (بندر عباس ، خرمشهر ، بوشهر ، بندر امام خمینی ، چابهار ، کیش و قشم ) و داشتن نماینده در تمامی گمرکات ایران ، فعالیت خود را گسترش داده است.

فرصت های شغلی ثبت شده کشتیرانی سلیس رود اروند