دوره اول فعالیتهای گروه سازیران از اواسط سال 1376 آغاز شد .در این دوره مشارکتهای متعددی توسط اعضا به صورت حقیقی و حقوقی شکل گرفت و ادامه یافت .از ابتدای 1384 فعالیت های مستقل گروه سازیران آغاز شد و ترکیب فعلی به وجود آمد که تجارب کاری بسیار قابل توجهی به دنبال داشته است و نهایتا در سال 1392 هلدینگ سازیران شامل شرکتهای محتلف رسما به ثبت رسید .

عمده فعالیت‌‌های هلدینگ سازیران در زمینه صنعت ساختمان و صنعت تبلیغات متمرکز است اما در عمل گستره این فعالیت‌ها صنایع متنوعی همچون تکنولوژی اطلاعات و آی‌تی . مواد غدایی، چاپ مجله و صنایع وابسته به آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از دیگر زمینه‌های فعالیت هلدینگ سازیران سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه به منظور مشارکت در پروژه‌های گوناگون و ارائه خدمات بازرگانی و صادرات و واردات می‌باشد.

 

 شرکت‌های تابعه هولدینگ سازیران عبارتند از:

مهندسین مشاور سازه‌های آرمانی هزاره سوم، مهندسین مجری سازه‌های رویایی، شرکت ساختمانی طرح ماندگار، شرکت سقف‌های ساختمانی روف‌فرم، انتشارات تخصصی علم عمران و مجله معماری، عمران و شهرسازی سازیران

هلدینگ سازیران