شبکه پرداز سپاهان ، شرکت حقوقی و شریک تجاری و سرمایه گذار وب سایت spstore.ir با مالکیت حقیقی، فروشگاه اردلان، فروشگاه شبکه صبا، شرکت خدمات فنی و مهندسی توسعه ارتباط ماندگار صبا و شرکت تولیدی فن آوری و ساخت ماندگار فوکا می باشد.
شرکت شبکه پرداز سپاهان در سال 1382 با مدیریت آقای اردلان سلیمان محمدی در اصفهان تاسیس شد و در طی این سال ها، افتخار خدمت به مشتریان عزیز را در قالب ارائه کالا و خدمات داشته است. شرکت شبکه پرداز سپاهان عضویت اتحادیه خدمات رایانه اصفهان ، سازمان نظام صنفی رایانه اصفهان و اتحادیه الکتریک و الکترونیک اصفهان را دارا می باشد.