آگهی های استخدامی مجتمع هنری نگاره

فرصت های شغلی ثبت شده مجتمع هنری نگاره در وب سایت «ای استخدام»:

استخدام عکاس با بیمه و پاداش در مجتمع هنری نگاره در اصفهان
۷۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام عکاس با بیمه و پاداش در مجتمع هنری نگاره در اصفهان
۸۷ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری