فروشگاه های زنجیره ای گندم، زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ، می باشد. فروشگاه های گندم بنا دارد تا ضمن تامین مایحتاج خانواده های ایرانی، حس خوب خرید را به مشتریان خود تقدیم نماید.