مجتمع صنعتی ابوقداره در سال 1330 خورشیدی به همت و تلاش های محمدجواد ابوقداره و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع فلزی و چوبی تاسیس و طی سالیان متمادی توانست با اتکا به دانش فنی، تخصص و تجربه کارشناسان خود موفق به اجرای تعداد بیشماری از پروژه های صنعتی و تجاری بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و فنی گردد. دیدگاه توسعه مدار مدیران و پشتکار پرسنل زحمتکش این مجموعه موجب گردید تا امروز شاهد تبلوراین مجتمع در قالب هلدینگ ابوقداره در عرصه صنعت و تجارت کشور باشیم و هم اینک در قالب سه شرکت در سطوح مختلف مشغول به ارائه خدمات می باشد : تجهیزکاران آلنزو فرنیچر تک تیم