هلدینگ شامل شرکت های تولیدی و همچنین یک شرکت تبلیغات و مشاوره مدیریتی می باشد. این شرکت با سابقه 30 ساله همواره سعی بر ارائه محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت را داشته.