اولین فعالیت شرکت آرمین تجارت آیدین مهر (آتام) در زمینه صنعت دام و طیور ، تقریبا به چهل سال پیش باز می گردد. زمانی که روش های نوین مرغداری و تولید دان مانند امروز در کشور شکل نگرفته بود، مواد اولیه دان مورد نیاز مرغدار با استفاده از آسیاب و میکسر مخلوط شده و به صورت آردی تحویل مرغداری می شد.

در آن زمان استفاده از نام تجاری مانند امروز رایج نبود و اکثر کسب و کارهای کوچک را با نام شخص می شناختند.

فعالیت حرفه ای

در سال 1380 خورشیدی، اولین واحد تولید دان آماده مرغ گوشتی با استفاده از دستگاه ها و خطوط تولید پیشرفته اروپایی با نام تجاری مهردانه شروع به فعالیت نمود و تبدیل به سر آغازی برای شروع فعالیت حرفه ای شرکت شد.

در سال های اولیه آغاز به کار ، میزان تولید دان آماده در هر سال ، در حدود 10 هزار تن بود ولی طی سالیان اخیر با توجه به افزایش تقاضا به دلیل کیفیت کم نظیر محصولات مهردانه ، میزان تولید در سال به 150 هزار تن افزایش یافته است.